Pattaya Food & Hoteliers Expo 2012

 
Pattaya Food & Hoteliers Expo 2012 
“Pattay City Gourmet Seafood Challenge” 
 
Pattaya Food & Hoteliers Expo 2012 (25-29 July 12) เป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมหลากหลายเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ฯลฯ โดยมีวัมถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒณามาตรฐานวิชาชีพของ “นักให้บริการ” อาทิ เช่น กุ๊ก เชฟ F&B บาร์เทนเดอร์ นักจัดดอกไม้ แม่บ้าน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมการท่องเทียวครับ
 
กิจกรรมภายในงาน   ประกอบด้วยการประกวดความสามารถด้านวิชาชีพ”นักให้บริการ”  และ กิจกรรมที่ถือเป็น Hi-Light สำหรับในงานคือ การจัดการแข่งขันการปรุงอาหารมืออาชีพระดับนานาชาติ Pattaya City Culinary CUP ‘2012 โดยมีผู็แข่งขันจากต่างประเทศ และจังหวัดท่องเที่ยวงของไทย รวม 15 ทีม จาก 10 ประเทศ มากที่สุดเป็นประวัฒิการณ์เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้มาตรฐานระดับโลกและ  “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
 

รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Gourmet Seafood Challenge
ขอบคุณสำหรับการได้มีโอกาศเข้าร่วมงานแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยครับ  เส้นทางมีไว้ให้ก้าวเดินก้าวต่อไปสู้้เพื่อวันและวันข้างหน้าหน้าคับ

โดย เชฟไก่ พงษ์ศักดิ์ @ 2012

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : Pattaya Food & Hoteliers Expo 2012